Ingrijping


Gehele werkelijke ingrijpweg.

Voor een evolvente vertanding liggen alle contactpunten op de raaklijn tussen de twee basiscirkels, dus op de rechte F1F2.
De werkelijke ingrijpweg AB omvat mogelijkerwijs een gedeelte van deze totale ingrijpweg.
Gedurende een gedeelte van de ingrijping zijn er meerdere tandparen welke contact maken en wel bij het begin van de ingrijping van een tand in punt A en bij het einde van de ingrijping in punt B. In een tussenliggend traject, tussen de wisselpunten (EingriffsWechselpunkt) EW1 en EW2, is er slechts één tandpaar voor het contact aanwezig.
Onderstaande afbeelding toont een animatie van de ingrijping van een tand.
Een contactpunt in deze animatie is steeds met een cirkel gemarkeerd.

animatie ingrijping

Figuur 1. Animatie van de ingrijping.

HTML-versie van een gedeelte van college-sheet14, Juni 2002

Footer